Μελέτη

Η μελέτη μαθημάτων απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαβάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας αλλά και να μάθουν να μελετούν. Μέσα από τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζουμε το διάβασμα μετατρέπεται σε μια ελκυστική και δημιουργική διαδικασία, όπου ενισχύεται η δυνατότητα οργάνωσης, απομνημόνευσης και τελικής εμπέδωσης των σχολικών μαθημάτων τους.