Βιωματικά Αγγλικά

Η προσέγγιση της ξένης γλώσσας γίνεται αποκλειστικά μέσω:

  • του παιχνιδιού
  • του τραγουδιού
  • της κίνησης – χορού
  • της επικοινωνίας με την εμψυχώτρια
  • της επικοινωνίας με την υπόλοιπη ομάδα

Μέσα από το τραγούδι, που θα συνοδεύεται από χορό και κίνηση, τα παιδιά θα εξοικειωθούν και θα αφομοιώσουν τους ήχους της ξένης γλώσσας με ευχάριστο τρόπο. Μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να εμπλέξουν όλες τους τις αισθήσεις (αφή, όσφρηση, ακοή κ.ά.) συνδέουν την ξένη γλώσσα με την περιπέτεια και το παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά:

  1.  Αφομοιώνουν λέξεις, ήχους της ξένης γλώσσας και απλά τραγούδια.
  2.  Παίζουν και συνεργάζονται με την ομάδα.
  3.  Συνδέουν τη μάθηση με την κίνηση, τη συνεργασία και τη θετική εμπειρία.
  4.  Τα μεγαλύτερα παιδιά θα εξοικειωθούν με απλές φράσεις και θα αφομοιώσουν περισσότερο λεξιλόγιο μέσα από ειδικές δραστηριότητες.